Wijkoverleg Risdam Noord 23 juni 2016

04-06-2016

De agendacommissie van het Wijkoverleg Risdam Noord nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van ons overleg te houden op donderdag 23 juni 2016 in Wijkcentrum De Cogge, Akkerwinde in Risdam Noord.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

1)      Opening 20.00 uur,

2)      Ingekomen stukken,

3)      Chris de Meij vertelt over Stadslandbouw Hoorn,

4)      Esther Jeunink vertelt over haar ervaring als stadspastor,

5)      Mw. A. de Korte (Gemeente Hoorn) en Mw. B. van Straaten (Intermaris) vertellen over “het voorkomen van huurschulden”,

6)    Vakantie periode komt er aan!

7)      Sluiting uiterlijk 21.30 uur

 

Er is gelegenheid tot na “borrelen” (non alcoholic) tot ongeveer 22.00 uur.

 

U komt toch ook?

 

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op dit overleg dan wensen wij u een prettige vakantie en een gezonde thuiskomst!

 

Het volgende overleg zal plaats vinden op donderdag 8 september 2016 en dus niet op 22 september 2016!

 

Vriendelijke groet,

Peter Kaarls 

p.kaarls@kpnmail.nl (mailto:p.kaarls@kpnmail.nl)                                                    

Vrz. Wijkoverleg

wijkoverleg Risdam Noord wijkoverleg Risdam Noord