Fractie Tonnaer: koop alsnog De Haai aan

09-02-2019

Roger Tonnaer heeft namens de fractie een brief verstuurd aan het college van B&W, met vragen over De Haai. Volgens Fractie Tonnaer is het nu een geschikt moment om alsnog De Haai aan te kopen door de gemeente Hoorn. Argumenten daarvoor zijn dat, de huurders tot in lengte van jaren in het pand blijven en de bouw van een nieuw horecabedrijf aan het Visserseiland niet mogelijk is. Daardoor kan De Haai door de eigenaren niet ingezet worden als ruilobject. Zie de brief:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

Betreft: vragen art.36 over mogelijke aankoop De Haai, serie 3

Hoorn, 8 februari 2019

Geacht College,

De Rechtbank Noord-Holland heeft woensdag 6 februari jl. beslist dat de Waterskivereniging De Haai, Reddingsbrigade Notwin en Onderwatersportvereniging Nekton gebouw De Haai op het Visserseiland voor onbepaalde tijd kunnen blijven huren. Van een huuropzegging door de twee pandeigenaren kan geen sprake zijn. Dankzij deze uitspraak kunnen de drie watergebonden organisaties hun activiteiten vanuit De Haai blijven uitoefenen.

Vooral voor het redden van drenkelingen en voor het houden van oefeningen is het voor Reddingsbrigade Notwin van levensbelang om op het Visserseiland gevestigd te blijven. Na de uitspraak van de Rechtbank hoopt onze fractie dat huurders en verhuurders van De Haai in goede harmonie met elkaar verder gaan.

 

Wij vrezen echter dat die onderlinge harmonie niet wordt gevonden. De mogelijkheid bestaat dat de verhuurder, door bijvoorbeeld geen onderhoud te plegen, dreigen of door een extreme huurverhoging te eisen, langzaam maar zeker de drie huurders het pand uit drijft. De gemeente kan de huurders het best daartegen beschermen door De Haai alsnog aan te kopen.

De oorspronkelijke eigenaar Stichting Regionaal Waterskicentrum Noord-Holland heeft per brieven van 8 oktober resp. 22 december 2016 gebouw De Haai aan de gemeente Hoorn te koop aangeboden. Ondanks deze concrete aanbiedingen heeft wethouder Tap twee keer tijdens raadsvergaderingen verklaart dat De Haai nooit is aangeboden.

 

In de beantwoording door het college (22 augustus 2018) laat u onze fractie onverwacht weten dat De Haai wel degelijk aan de gemeente te koop is aangeboden door de toenmalige eigenaar. Wij vinden het raadselachtig dat eerst twee keer het aanbod voor aankoop ontkend is en later zonder nadere uitleg wordt bevestigd dat het aanbod tot aankoop van De Haai wel heeft plaatsgevonden.

Wij vertrouwden erop dat het college op eigen initiatief zou besluiten alsnog De Haai aan te kopen. U bent zelfs niet op het idee gekomen de gemeenteraad te betrekken bij de mogelijke aankoop van De Haai, terwijl de locatie en het gebouw van strategische belang zijn voor de gemeente, omwonenden en de huidige huurders.

 

In onze brief van 20 september 2018 hebben wij de vrees uitgesproken dat de gemeente Hoorn na afzien van de aankoop in de houdgreep van twee pandeigenaren terecht dreigt te komen door De Haai als ruilobject in te zetten voor de bouw van een horecabedrijf op het einde van het Visserseiland. Intussen zullen de eigenaren van De Haai beseffen dat de beoogde ruiltruc is mislukt: de gemeente wil niet meewerken aan de bouw van een pand aan het einde van het Visserseiland. De drie watersportverenigingen kunnen tot in lengte van jaren De Haai blijven huren en eventuele sloop is van de baan.

Volgens ons is nu het moment aangebroken om strategisch gezien alsnog De Haai aan te kopen. Zo kunnen allerlei ongewenste ontwikkelingen met De Haai en het Visserseiland worden voorkomen en kunnen de huidige gebruikers met de nieuwe eigenaar in goede harmonie blijven huren.

Daarom vragen we voor de zoveelste keer aan u om gebouw De Haai aan te kopen en de gemeenteraad actief daarbij te betrekken. Mocht u niet zelf een initiatief nemen tot aankoop, dan zal onze fractie overwegen door middel van een raadsmotie het college daartoe te bewegen.

Vanwege bovenstaande stellen wij volgens artikel 36 RvO de volgende vragen:

1. Waarom is door het college twee keer een concrete aanbieding tot aankoop van De Haai over het hoofd gezien? Welke sluitende verklaring heeft u hiervoor?

2. Kent u de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (6-2-2019) ten gunste van de drie gebruikers/huurders van De Haai en welke conclusies trekt u hieruit?

3. Is het college alsnog bereid om het gebouw De Haai aan te kopen en de gemeenteraad hierbij te betrekken? Mocht het college niet het initiatief nemen tot aankoop, dan moet er rekening mee worden gehouden dat onze fractie door middel van een raadsmotie zal verzoeken om het pand aan te kopen.

Vriendelijke groet,

namens Fractie Tonnaer,

Roger Tonnaer, gemeenteraadslid

De Haai De Haai

Reacties
Reactie: (cees van der maat)
9-2-2019, 15:12
Niet kopen Zorg dat de boot voor hoorn blijft behouden