Fractie Tonnaer pleit voor 30-km zone bij St. Jozefschool

14-02-2019

Nico Oudheusden, gemeenteraadslid in Hoorn namens Fractie Tonnaer, heeft een brief geschreven aan het college van B&W waarin hij pleit voor de aanleg van een 30km-zone ter hoogte van de St. Jozefschool in Blokker. Zie brief:

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders, Hoorn.

Hoorn, 13 februari 2019

Betreft: schriftelijke vragen volgens art.36 ex Reglement van Orde

Onderwerp: aanleg 30 km-zone voor St. Jozefschool, Blokker

Geacht college,

De St. Jozefschool is een basisschool met 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waarvan de meesten door ouders of verzorgers gebracht en gehaald worden met de auto.

Ter hoogte van de St. Jozefschool is de weg voorzien van een rode toplaag met zebrapad. Dit zebrapad is met een nat wegdek en bij duisternis zeer moeilijk te onderscheiden veel automobilisten rijden hier dan ook te hard.

In gesprek met de schoolleiding blijkt dat hier klachten over zijn.

Aan het begin van de verhoogde rode toplaag staan borden waaruit blijkt dat een school is gevestigd. Dit zijn slechts waarschuwingsborden! Volgens de wegenverkeerswet art.5 bepaalt de situatie, lees de automobilist, de snelheid.

De scholieren zijn hier voor hun veiligheid afhankelijk van de inschatting door de automobilist.

Fractie Tonnaer vindt dit uiterst gevaarlijk en stelt voor, in het belang van de verkeersveiligheid, de scholieren en de ouders of verzorgers, om van de gehele rode toplaag deze als een 30 km-zone in te richten.

Vanwege bovenstaande stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:

1. Bent u met ons eens dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zal toenemen door de instelling van een 30 km-zone?

2. Is het juist dat, wat de verkeersveiligheid betreft, er overeenkomsten zijn met de inrichting van de Westerblokker ter hoogte van het winkelcentrum De Beurs en basisschool De Bussel?

3. Wilt u op de Westerblokker ter hoogte van de St. Jozefschool een 30 km-zone instellen en inrichten?

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Tonnaer,

Nico Oudheusden, gemeenteraadslid.

St Jozefschool St Jozefschool
Fractie Tonnaer Fractie Tonnaer

Reacties
Reactie: (cees van der maat)
14-2-2019, 10:39
niet alleen bij de school maar op de hele westerblokker .